BOLU MUDURNU İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi Kantin İhale İlanı

KANTİN İHALE İLANI (DUYURU)

 

Mudurnu ÇPL Kantin ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi,28199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Aile Birliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık arttırmayla pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

A)MUDURNU ÇOK PROGRAMLI LİSESİ KANTİNİ                                        

B)İhale dökümanı, ihaleye katılmak isteyen istekliler tarafından,  Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır.(İhale dokümanını almak isteyen istekli önce Mudurnu Ziraat Bankası  şubesindeki,Mudurnu Çok Programlı Lisesi Okul Aile Birliğine ait TR910001000057108857175001 nolu hesabına ihale doküman bedeli 50,00 TL, yatıracak ve alacağı dekont ile Müdürlüğümüze gelecektir.)  

C)Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü odasında 30 EYLÜL 2016 Cuma   günü saat 15:00’de aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g. maddeleri gereğince açık arttırmayla pazarlık usulü ile yapılacaktır.

 

İHALESİ YAPILACAK OKULUN İSİMİ İLE İHALE TARİHİ SAATİ

30 EYLÜL 2016 Cuma   günü saat 15:00’de İHALESİ YAPILACAK OKULLAR

                Okulun Adı                                                                                             İhale Saatleri

1-      MUDURNU ÇOK PROGRAMLI  LİS. KANTİNİ                                                             15.00     

 

D)Muhammen bedel ile geçici teminat miktarları aşağıda gösterildiği gibidir.

                                                                          Aylık

Okulun Adı                                                   Muhammen Bedel(TL)   Geçici Teminat (TL)

1- MUDURNU ÇOK PROGRAMLI LİSESİ KANTİNİ           400,00                    108,00                                                                     

                                                                   

30 EYLÜL 2016 Cuma   günü saat 15:00’de kantin ihaleleri yapılacak olan okul adresleri ile öğrenci mevcutlarını gösterir liste aşağıda olduğu gibidir.

OKUL ADI

ÖĞRENCİ MEVCUDU

OKUL ADRESİ

MUDURNU ÇOK PROGRAMLI LİSESİ KANTİNİ                                       

225

Kaygana Mah. Bolu Cad. No:175 Mudurnu/Bolu

 

 

 

 

 

 

E)İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

1)Sağlık Raporu

2)İkametgâh Senedi(Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır)

3)Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan alınacaktır)

4)Sabıka kaydı(Cumhuriyet Savcılığından alınacaktır)

5)Başka bir kantin çalıştırmadığına dair belge. Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınacaktır.

6)İhalelerden Yasaklı olmadığına Dair Belge (Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınacaktır.)

Yukarıda belirlenen geçici teminatın, Mudurnu Mal Müdürlüğü Veznesine yatırıldığına dair Vezne Alındı Makbuzu. (Geçici teminat kesinlikle Ziraat Bankası şubelerine yatırılmayacaktır)

7)Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesinin aslı, ustalık belgesi yoksa İş Yeri Açma Belgesi,sırasıyla;kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birinin aslı,aslı yoksa  “aslı idarece görülmüştür” tasdikli veya noterce tasdik edilmiş belgeler geçerlidir.Söz konusu Belgelerin Mesleki Teknik Eğitim Merkezlerinden alınmış olması,veya başka bir kurumdan alınmış ise gene Mesleki Teknik Eğitim Merkezlerinden Denklik İşlemleri yapılmış olan belgeler geçerlidir.(Bu madde de belirtilen belgeler hiçbir katılımcıda olmazsa 5.Madde ‘de belirtilen şart Kaymakamlık Makamının uygun görüşü doğrultusunda, işin aciliyeti ve ivediliği dolayısı ile aranmayacaktır.Ayrıca 667 sayıl OHAL Kapsamında Alınan tedbirlere İlişkin KHK 8.maddesine göre FETÖ/PYD terör örgütüne üyeliği veya iltisakı yada bunlarla irtibatının bulunduğu gerekçesiyle soruşturması devam etmesinden dolayı daha önce Kantin işletme Sözleşmesi iptal edilenler ihaleye katılamazlar)

8-İhale Dokümanının satın alındığına dair belge (Dekont)

 

F)İHALEYE KATILAC AK OLANLARDA ARANACAK ŞARTLAR.

1-T.C. Vatandaşı olmak.

2-Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak.

3-Başka bir kantin işletiyor olmamak.

4-Gerçek kişi olmak

5-İhaleden men yasağı almamış olmak.

NOT: İhaleye öncelikle Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi veya İş Yeri Açma Belgesi olanlar katılacak, yoksa sırasıyla kalfalık, çıraklık, kurs bitirme belgelerinden birine sahip olanlar katılabilirler.( .(Bu madde de belirtilen belgeler hiçbir katılımcıda olmazsa 3.Madde ‘de belirtilen şart Kaymakamlık Makamının uygun görüşü doğrultusunda,işin aciliyeti ve zorunluluğu dolayısı ile aranmayacaktır. Ayrıca 667 sayıl OHAL KapsamındaAlınan tedbirlere İlişkin KHK 8.maddesine göre FETÖ/PYD terör örgütüne üyeliği veya iltisakı yada bunlarla irtibatının bulunduğu gerekçesiyle soruşturması devam etmesinden dolayı daha önce Kantin işletme Sözleşmesi iptal edilenler ihaleye katılamazlar)

    

G)Yüklenicinin değişmesi durumunda; okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenecektir.

                       

H)Okul Kantinleri ile diğer alanlarla ilgili yapılan ihale sonrası yüklenici ile yapılan sözleşme süresi 1 (bir) yıldır. Sözleşme hükümlerine yüklenicinin uymaması halinde sözleşme tek taraflı idare tarafından süre bitimi beklenmeden fesh edilebilinmektedir. Uygun şartlar oluşmamış ise yüklenicinin istemesi halinde ve idarenin uygun görmesi durumunda yüklenici sözleşmeyi yenileme hakkına sahiptir. Ancak; yüklenici sözleşmeyi  hangi nedenle olursa olsun yenilemeyi istemiyor ise söz konusu okulun kantin açık alanlar vs. gibi yerlerin tekrar ihalesine giremezler ve katılamazlar,veya yetkilendirerek başkalarını da bu ihalelere sokamazlar.  

BU İHALE DUYURUSU 30 EYLÜL 2016 Cuma  günü saat 15:00’de’A KADAR GEÇERLİDİR.

 

 1-MUDURNU MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLAN PANOSUNDA

  

                                                KANTİN İHALE KOMİSYONU

 

Yakup ÖZTÜRK                                    Emin BURUKOĞLU                             Mustafa VARLIK

 

     ŞEF                                                Okul Müdürü                             Okul–Aile Birliği Başkanı

 

 

 

İHALE ŞARTNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Hukümet Konağı Kat 3 Bolu/Mudurnu - 0 374 280 15 70

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.